pur naturs handlingar går efter fyra klart definierade maximer

Pur natur agerar genom:

Noggrannhet

Noggrannhet är en nödvändig förutsättning för högkvalitativa resultat. Pur natur agerar noggrant på alla sätt. Till att börja med är utplocken av stammar som är produktens råmaterial, vår kundtjänst och vår styrelse och alla deras handlingar. Vem tar sitt jobb på allvar, handlar noggrant, tar extra tid på sig för att prova saker flera gånger? Pur natur avfärdar inte problemen av olika synsätt utan undersöker dessa noggrant. Kraven vi har är höga och kan endast bli uppfyllda genom ett noggrant samarbete.

 

Anspråksfulla

Kvalitén måste vara mätbar. Därför har vi höga krav på våra åtgärder. Fast definierade kvalitetsstandarder för våra produkter är bara en början. Endast genom höga krav på naturlighet, estetik, förädling och tjänster kan organisationen och dess områden göra pur natur produkten till vad den är. Bara om höga krav ställs på naturlighet är det tydligt i produkterna.

 

Ansvarsfulla

 

Till att börja med för skogen, över råvarorna, produktionen till slutprodukten. Vi handlar så att naturen värnas och respekteras. Vi använder oss inte av kemiska tillsatsämnen utan vi jobbar för en hållbar odling och skörd samt för en hållbar och skonsam förädling. Vi respekterar och värnar om råvarors och produkters naturliga karaktär och vi försöker inte att förneka eller förakta detta genom att gå runt detta för att snabbare nå våra mål. Man kan inte avstå ifrån noggrannhet om man vill hög kvalité som resultat.

 

Konsekventa

Vi är klara över att handlingsmaximerna bara fungerar om den iakttas, och om du inte gör några undantag.  Ett träd växer stabilt, vilket återspeglas i pur naturs produkter, så att vara konsekvent är det rätta agerandet. Endast om alla maximerna respekteras, kommer pur naturs produkter kunna göra att naturlig fullkomlighet upplevs.