Kvalitén av våra altan-produkter är djupt rotade i våra standarder.

För många år sen, som ett av de första företagen, definierade pur natur egna kriterier för kvalitén av pur naturs douglasgran altantiljor. Dessa kvalitetskriterier fastställs i våra standarder.

Tack vare våra kvalitetsstandarder försummar vi inte naturen. Vi förstår naturen som den är. En varelse. Ett träd växer mellan 80 till 150 år och utvecklar olika unika kännetecken. Grenar till exempel: Dessa vittnar om materialets livlighet och naturlighet och representerar inte endast skamfläckar för oss. Vi hos pur natur kan inte eller vill inte utesluta dessa kännetecken.

Våra standarder ser till så att värdet av våra produkter håller högsta prioritet och blir objektivt mätbara både för er och oss

Pur naturs standarder fastställs separat för varje produkt, även för våra träaltaner. Det innerhåller också kriterier för vår altantilja Kollin och altantilja Alpin.

 

Vi har verkligen ansträngt oss för att förklara fackbegreppen för personer som inte är lika insatta i träbranschen. Men om ni skulle ha en fråga, ring oss gärna så förklarar vi så gott vi kan.

Standarderna får ni automatisk med varje erbjudande.