Kvalitén hos pur natur är djupt rotad

Höga standarder för träkvaliteten

Eftersom kvaliteten är djupt rotad kan man följa vilken hög ribba vi lagt för våra produkter. Som ett av de få företagen i träbranschen ålägger vi oss frivilligt att sätta höga standarder angående träkvaliteten.

Oförändrat högt värde

Våra standarder ser till så att värdet av våra produkter håller högsta prioritet och blir objektivt mätbara. Om en tilja inte uppfyller alla kriterier, så kommer vi inte att leverera det till er altan eller ert golv.

Respekterar naturen

Trots våra kvalitetsstandarder glömmer vi inte: Vi förstår naturen som den är. Ett träd växer mellan 80 till 150 år och utvecklar olika unika kännetecken. Grenar till exempel: Denna vittnar om materialets livlighet och representerar inte endast skamfläckar för oss. Tvärtom: Denna är så att säga ”fingeravtrycket” av er tilja och det utmärkande som gör den speciellt unik.

Egna standarder för varje produkt

Pur naturs standarder fastställs separat för varje produkt och visas upp för våra kunder i början av varje projekt. Därmed blir träkvaliteten inte bara synbar optiskt men också påtaglig.

Kvalitet