Linjerakt och naturligt: pur natur tilja från douglasgran.

Ni har höga krav – och en ungefärlig föreställning av ert golv: Det ska vara lyxigt men naturligt, modernt och hållbart. Ingenting är lättare än det! pur natur tilja douglasgran modellerna »Select« eller »Natur« kommer att uppfylla era krav.

Det överträffas även i längd och bredd: Genom en linjerak tillväxt kan douglasgranen anta en stor diameter och är därför bra lämpad för både breda massiva trätiljor och som det täckande skiktet i 3-skikt douglasgrantiljor.

Med ett snabbt ögonkast: pur natur tiljor douglasgran

Med ett snabbt ögonkast: pur natur tiljor douglasgran
  • Massiv eller 3-skikt tiljor
  • Modellerna Select eller Natur
  • Både i rumslängd och i varierande längder
  • Från en hållbar odlad skog i Tyskland
  • 100 % tysk producerat
  • Med ursprungsintyg i form av geo-daterna
  • Kompatibel med golvvärme som alla våra pur natur tiljor

Tilja massiva eller 3-skikt?

Vissa skillnader mellan massiva tiljor och 3-skikt tiljor

pur naturs douglasgran tilja skiljer sig:

  • Massiva trätiljor – det är den naturligaste form av ett trägolv. Såsom namnet antyder, sågas denna tilja ut från massivt, fullt douglasgransträ. Här läggs ingenting till i form av annat material än trädets egen massa. Pur naturs massiva trätiljor från douglasgranen är det längsta och bredaste douglasgran tiljor på marknaden.
  • 3-skikt-tiljor – Kallas ofta också för parkett eller fler skikt tiljor, består av flera täckande skikt, medel skikt och motdraget. Vid pur naturs 3-skikt tiljor består douglasgranen av täckande skikt, bäst i form av 6mm douglasgran sågat i faner. Medel skiktet är ett stavmedelskikt från gran. Motdraget är från gran eller douglasgran.

Douglasgran Select

Douglasgran tilja av typ Select är präglad av en fin årsring strukturen som ger golvet sin linjeraka, ädla optik. Ett Select golv har totalt mindre och färre kvisthål än en typ Natur golv.

pur natur Dielen Douglasie in der Sortierung Select

Dimensioner

struktur tjocklek bredd längd
massiv 28 mm 200 mm 2—7 m
massiv 28 mm 250 mm 2—9 m
massiv 28 mm 300 mm 2—15 m
massiv 35 mm 300 mm 2—15 m
massiv 35 mm 350 mm 2—15 m
massiv 35 mm 400 mm 2—15 m
 
3-skikt 21 mm 250 mm 2—7 m
3-skikt 21 mm 300 mm 2—7 m
3-skikt 21 mm 350 mm 2—7 m
3-skikt 21 mm 400 mm 2—7 m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativt det finns också 3-skikt Douglasgran tilja med totalttjocklek på 16mm om man behöver ett tunnare golv. Men vi sparar inte på täckande skikt, bara medel skiktet som blir lite tunnare.

Douglasgran Natur

Douglasgran tilja av typ Natur utmärker sig med en livlig trästruktur samt naturligt fasta grenar. Detta golvs livliga beskaffenhet ger ert rum en naturligt - otvungen plats för att stortrivas sig.

tl_files/content/purnatur-dielen/1/douglasie/purnatur-Dielen-Douglasie_Sortierung-Natur.jpg

Dimensioner

struktur tjocklek bredd längd
massiv 28 mm 200 mm 2—5 m
massiv 28 mm 250 mm 2—7 m
massiv 28 mm 300 mm 2—9 m
massiv 28 mm 200 mm 2—5 m*
massiv 28 mm 250 mm 2—5 m*
massiv 28 mm 300 mm 2—5 m*
 
3-skikt 21 mm 250 mm 2—7 m
3-skikt 21 mm 300 mm 2—7 m
3-skikt 21 mm 350 mm 2—7 m
3-skikt 21 mm 400 mm 2—7 m

 

Varierande längder: I motsats till tiljor med rumslängd betyder varierande längder att vi inte lägger in fasta längder men varje längd som är möjligt i en intervall. Dessa tiljor blir att tillägga »oändligt«.

*varierande

Längds intervaller av båda typer:

Varje 50cm: 2,00 – 2,50 – 3,00 – 3,50 ... 15,00m

Referenser

Låt er inspireras av våra utvalda referenser.

Redovisat i