Det spelar ingen roll om du vill bygga nytt eller reparation av begagnad – pur natur tiljor funkar på dem olika underlagen

Tiljor klistrade på flytspackel

Tilja, klistermassa, Flyttspackel släpad (med eller utan golvvärme), stegljudsdämpning, råbetongtak,

Pur natur tiljor kan klistras fast direkt på flytspackel. Det vanligaste är att använda sig av tiljor när man vill bygga nytt. Om tiljorna klistras fast direkt på flytspacklet är installationen av golvvärme fullt möjlig. En ytterligare fördel är att uppbyggnadsnivån blir relativt ringa.

Tiljor skruvade på flytspackel

propp, tilja, grålumpapp, plastfolie (fukt- eller ångspärr), spikplugg, flytspackel

Ett i både områdena, inte så vanligt att använda sig av detta alternativ när man ska bygga nytt eller renovera ett gammalt, men man kan använda sig av den här varianten för att lägga in tiljor på flytspacklet. Skruvar igenom tiljorna och sen döljer man borrningshålen med speciella douglasgran- eller ekträproppar. Dessa krävs för en fackmannamässig inläggning.

Tiljor skruvade på Kreuzlattung

Propp, tilja, Rieselschutzpapier,, lagringsbrädd 2:a skikt 60x60mm, dämpning, Platten o. Schüttgut, lagringsbrädd 1:a skikt 60x60mm, plastkil för nivåutjämning eller stegljudsdämpning, fukt- eller ångspärr, råbetong

Inläggningen av tiljor på »Kreuzlattung« rekommenderas om man bygger nytt eller om man måste utjämna höjdskillnader inom regelverk (från 100mm höjd av regelverk). Konstruktionen med två olika nivåer av lagerträ möjliggör också att använda två olika isoleringsmaterial, t.ex. Schüttung/Plattenwerkstoff som i sin tur betyder en optimal utnyttjning av hålrummen i kombination med värme-och/eller ljudisolering.

Tiljor skruvade på spånskiva

Propp, tilja, 33 mm spånskiva, stegljudsdämpning, råbetong

En vanlig metod för reparation begagnade eller restaurering är att skruva eller klistra tiljor på spånskiva eller plywood. Då är det möjligt att använda tiljor upp till 30mm bredd, då dessa skruvas skummad genom fjäder.  Val av skruv igenom tiljorna är valfritt.

Tiljor på golvvärmesystem av »Joco«

Propp, tilja, Joco Klimagolv Top 2000, lagringsbrädd 2:a skikt 60x60mm, dämpning, lagringsbrädd 1:a skikt, plastkil för nivåutjämning eller stegljudsdämpning, fukt- eller ångspärr, Trockenschüttung, råbetong

Pur natur tiljor och ett golvvärmesystem av Joco är en ganska perfekt kombination som det finns i fler och fler nybyggd hus. På grund av den full ytkontakt av tiljor på värmeplattorna får ni en direkt värmeöverföring. Skivorna skruvas antingen genom fjäder eller genom tiljor i lagringsbrädor. Jocos golvvärmeplattor är fortfarandre stöttande element.

Tiljor på beställning i Begagnade

Tiljor på besätPropp, tilja, ljuddämpningen, i dämpningen simmande lagervirket, Nivåjämkning/Förstärkning av bjälkar, dämpningen, gamla bjälkar, Blindboden aus alten Dielen, Rieselschutzpapier, Unterdecke sichtbar, z.B. Rigips/Strohmatttning i halvmoderna

Inläggningen av pur natur tiljor för begagnade och restaureringar är en etablerad praxis. Fördelen med denna variant är att man inte använder sig av flytspackel, då detta är en ren och torr uppbyggnad. Stegljudsdämpningen mellan gammalt trägolv och tiljor är en viktig del i denna variant för att träd på träd »leder« ljud relativt bra.

Tiljor skruvade på Pavatex

Propp, tilja, Pavatex system 40-60 (träfiberskiva), plastfolie (fukt- eller ångspärr), 35mm PAVATEX-foglisterna, råbetongtak

Inläggning av pur natur tiljor på Pavatex eller snarlik träfiberskiva är visserligen väldigt ovanligt men i princip är det möjligt med pur naturs tiljor. Man använder sig av skruvar i skarven för att fästa tiljorna.